Подморнице

CA, класа џепних подморница
Cagni, класа подморница
Comandante Cappellini, подморница
Gato, класа подморница
Hecht (Type XXVIIA), класа џепних подморница