Други светски рат

Ваша база података о Другом светском рату

Нишка операција

Помућени планови

После продора у Румунију и Бугарску, Црвена армија је за продужење својих операција нужно морала да обухвати и територију североисточног дела Југославије. На основу одобрења Националног комитета ослобођења Југославије и споразума Врховног команданта маршала Тита са совјетском владом и врховном командом, јединице 3. украјинског фронта маршала Толбухина прешле су у ноћи између 27. и 28. септембра из Румуније и Бугарске у источну Србију. У првом ешелону налазила се совјетска 57. армија која је кренула према долини Велике Мораве заједно са јединицама Главног штаба Србије. Немци су првобитно веровали да ће са снагама у Крајини, заједно са 7. СС Принц Еуген дивизијом, која се налазила у долини Нишаве, и најављеним појачањима из Грчке, одбранити источну Србију и сачувати комуникацију која из Скопља води према Нишу и Београду. То је за Немце било веома важно јер је тим правцем требало да се повлачи Група армија Е из Грчке са преко 350 000 војника. Пошто су немачке снаге претрпеле велике губитке од јединица НОВЈ и Црвене армије, а оклопне снаге 3. украјинског фронта избиле у долину Мораве, Немци су одлучили да се повуку из источне Србије.

Народноослободилачка војска Македоније ослободила је, уз мању помоћ бугарске војске (у источним крајевима) целу Македонију. Косово је ослобођено новембра 1944. У спровођењу нишке операције највећи терет поднела је НОВЈ. Ослобођењем Ниша, Македоније и Косова створена је стабилна територија за последње операције ослобођења Југославије.

До средине октобра 1944. године јединице Црвене армије и 14. корпуса НОВЈ потпуно су разбиле немачке снаге у пограничној зони, ослободиле читаву источну Србију и спојиле се са јединицама Прве армијске групе генерала Пеке Дапчевића. Тиме су Немци дефинитивно изгубили сваку могућност за повлачење својих снага са југа ка Београду. Из долине Велике Мораве совјетске трупе су продужиле надирање према Београду, а делом и према Крагујевцу, где је већ била 17. источнобосанска дивизија НОВЈ. Део снага совјетског 64. корпуса усмерио се са 2. пролетерском дивизијом према Крушевцу, а совјетски Први утврђени рејон кренуо је према Нишу.

Ниш је за Немце имао посебан значај због извлачења групе армија Е, према Београду. Зато је команда немачке армијске групе „Фелбер“ крајем септембра пребацила из Шумадије у рејон Ниша главнину 7. СС Принц Еуген дивизије. На простору Ниш-Лесковац већ се налазило око 10 разнородних немачких батаљона што је са 7. СС Принц Еуген дивизијом било око 15 000 војника. Ове снаге су, поред редовног наоружања, располагале и већим бројем артиљеријских оруђа и тенкова, као и бројном моторизацијом што их је оспособљавало за брзе маневре. Команду над свим овим јединицама преузео је штаб 7. СС дивизије.

Одмах по доласку у рејон Ниша, штаб 7. СС дивизије планирао је да поседањем јачих упоришта затвори све правце који воде ка Нишу. Зато је 2. октобра упутио једну колону јачине пука према Власотинцу, а другу колону исте јачине према Белој Паланци, да тамо организују одбрану ширег рејона Ниша.

Уочивши опасност од надирања немачке групе армија Е долином Јужне Мораве, а у вези са развојем ситуације у осталим деловима Србије, Врховни штаб НОВЈ наредио је 6. октобра 1944. Главном штабу Србије да изврши припреме за ослобођење Ниша. Истовремено је на основу споразума са делегацијом Отачественофронтовске владе о учешћу неких бугарских јединица у операцијама у источној Србији, утврђен и план садејства са бугарском 2. армијом. Одлучено је да се северно и јужно од Ниша, у рејону Сталаћа и Врања, пресече јужноморавски правац и изолују немачке снаге у рејону Ниша и ту окруже и униште. Офанзива је почела 8. октобра. После два дана борби савладана је немачка спољна одбрана око Ниша, али нису били постигнути жељени резултати, нарочито на правцима где је дејствовала 2. бугарска армија. Њене јединице задржале су се, углавном, на полазним положајима. О томе је Главни штаб Србије, депешом, јавио Врховном штабу: „Штаб 13. корпуса се жали да Бугари напредују споро. Тумачи то расположењем неких бугарских команданата“. Јединице 13. корпуса НОВЈ су међутим у жестоким борбама избиле у долину Јужне Мораве и затвориле оба правца који из Ниша воде према Прокупљу, што је немачкој нишкој групацији онемогућило повлачење према Косову, а према Београду јој је пут већ пресекла 2. пролетерска дивизија која се сручила са Малог Јастрепца према Сталаћу. Са севера је надирала 45. дивизија 14. корпуса НОВЈ, а од Сврљига Први утврђени рејон Црвене армије. У подручју Врања Немци су настојали да одбране пробој својих јединица од Скопља према Нишу, али су их у томе омеле јединице 46. српске и 1. бугарске дивизије, После жестоких борби против 11. ваздухопловно-пешадијске дивизије, јединице 46. дивизије НОВЈ ослободиле су Врање 11. октобра.

Немци су претрпели тешке губитке и одустали су од намере да се повуку према Нишу и Београду, већ су кренули преко Косова ибарском долином. Сада је главни задатак немачких снага у рејону Ниша био да што дуже вежу наше и бугарске снаге на тој територији и тиме обезбеде бок Групе армија Е која се повлачила преко Косова. Незадовољан бугарским спорим напредовањем према Нишу, штаб 3. украјинског фронта интервенисао је код штаба бугарске 2. армије па су њене јединице 11. октобра кренуле у напад. Пошто су ослободиле Калну, Белу Паланку и још нека мања места, приближиле су се Нишу на 35 километара. Дивизије НОВЈ су тада већ биле на око 10 километара од Ниша. Слабо продирање бугарских јединица, иако су биле бројно и технички много јаче од немачких снага, успорило је на неким секторима и напредовање јединица НОВЈ. Штаб 22. српске дивизије је 10. октобра јавио генералу Љуби Вучковићу, команданту 13. корпуса, да „Бугари не дозвољавају да се пређе испред њих. Прете да ће пуцати ако будемо прешли. Командант бугарског 31. пука отворено ради у корисг Немаца“.

Штаб 13. корпуса обавестио је о томе Главни штаб Србије, који је нашим јединицама наредио да ускладе дејство са бугарским снагама, а од Главне команде бугарске војске затражио да убрза напредовање својих јединица према Нишу. Наређење бугарске Главне команде 2. армији да Ниш мора да заузме до 13. октобра, стигло је, међутим, касно, јер је командант немачке 7. СС дивизије Принц Еуген ноћу између 11. и 12. октобра одлучио да се одмах са свим снагама пробије из обруча преко Јужне Мораве ка Прокупљу и да настави борбу од Прокупља, преко Куршумлије за Приштину ради заштите бока главних немачких снага које су се повлачиле према Косову. Први покушај пробоја Немаца није успео, јер су наишли на снажан отпор 24. српске дивизије. Истовремено је 2. пролетерска дивизија упала у долину Јужне Мораве и уништила два немачка воза који су покушали да се од Сталаћа пробију ка Нишу. Снажан притисак извршиле су и 22. и 45. дизивија НОВЈ и јединице Црвене армије, па су немачке снаге у рејону Ниша биле још више стешњене са запада, севера и јута, док им је једино са источне стране, одакле су наступали Бугари, остало мало више простора.

Видевши да нема другог излаза, командант немачке 7. СС дивизије наредио је да се 13. октобра поново изврши снажан напад према Прокупљу и пробој из окружења. Најжешће борбе водиле су се код Мрамора и Александрова где је била 24. дивизија НОВЈ. Из правца Лесковца стигла је 47. српска дивизија, као и делови бугарске 12. дивизије и тенковске дивизије.

niska-operacija-2
Јединице 13. српског корпуса НОВЈ у ослобођеном Нишу 14. октобра 1944.

И док су се водиле борбе против немачке главнине у повлачењу, 22. српска дивизија је 13. октобра, сломила жилав отпор Немаца на планини Селичевици и сутрадан пре подне пришла јужној ивици Ниша. Савладавши последњи немачки отпор на Турском шанцу, истог дана ушла је у град где је водила уличне борбе са преосталим немачким заштитницама. Иза ње у град су продрли и делови бугарске 6. дивизије, а са севера 23. бригада 45. српске дивизије и делови совјетског 64. корпуса. Већ после подне, 14. октобра савладан је и последњи отпор Немаца у граду и Ниш је био ослобођен.

На подручју Мрамор-Александрово-Југбогдановац, за то време настављени су жестоки окршаји. Главнина немачке 7. СС дивизије и даље је свом силом покушавала да се пробије ка Прокупљу. Поподне 14. октобра, око 14. часова, совјетска авијација извршила је снажан напад дуж целе немачке колоне, запалила велики број њених моторних возила и нанела јој велике губитке. У немачким редовима настала је пометња. И пре него што су Немци могли иоле да се среде, јединице 24. и 47. српске дивизије извршиле су на њих снажан напад и потпуно их разбиле. Преко 700 припадника 7. СС дивизије Принц Еуген било је заробљено, а било је и много мртвих. Од целокупне немачке нишке групације спасило се свега око 4000 војника, који су се по групама пробили преко Јастрепца и Копаоника према Рашкој и Краљеву.

Заплењено је преко 800 моторних возила, 17 тенкова, седам моторизованих топова и друга опрема. Бугари су, захваљујући тиме што је њихова Тенковска бригада имала велики број резервних шофера, присвојили углавном сву моторизацију коју су заплениле јединице НОВЈ од разбијене немачке 7. СС дивизије. Када су Бугари почели да упадају у магацине и трговине у Нишу и другим местима дошло је и до сукоба између њихових и наших јединица. Врховни командант маршал Тито упутио је тада Главном штабу Србије депешу: „Бугарске трупе имају одмах напустити Ниш. Сви војни трофеји и магацини морају остати на нашем располагању. Саопштите то бугарском команданту као моју заповест. Тито“. После седмодневних борби од Крушевца до Врања и од Пирота до Прокупља ослобођена је читава та територија. Јединице НОВЈ су у потпуности овладале моравским правцем, па је Група армије Е уместо према Београду, где се водила битка за ослобођење главног града, морала да крене преко Косова, и, даље, долином Ибра и Западне Мораве, односно преко Санџака за Босну. Дуги и тешки маршеви по слабим путевима Босне су је за дужи период потпуно паралисали. Свакако околност коју Немци пре мање од месец дана нису могли ни да замисле, али су сада морали да јој прилагоде многе своје раније смишљене планове.

ДСР3

Поделите:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *